Incepand cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“GDPR”).

Dorim sa va anuntam ca  My Storage respecta prevederile Regulamentului UE privind confidentialitatea si protectia datelor cu caracter personal, aliniindu-se noilor cerinte europene si participind activ prin prezenta instiintare la creerea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date personale. .

Va informam faptul ca My Storage colecteaza atit date asociate persoanelor juridice si ale angajatilor acestora : nume, prenume, funcția in cadrul companiei, adresa poștală a companiei, adresa de e-mail și numărul de telefon, fix și/sau mobil, CNP si numar serie de buletin , precum si date asociate persoanelor fizice in calitate de clienti : nume, prenume, profesie, adresa poștală, CNP, serie si numar de buletin , adresa de e-mail si numarul de telefon, fix și/sau mobil .

In masura in care ati cumparat, sau cumparati produse comercializate de catre societatea STORAGE DEPO SRL , sau sinteti parteneri sau orice alte cazuri in care datele Dvs ajung in posesia noastra , va solicitam exprimarea consimtamantului expres cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (nume, prenume, profesia, adresa poștală, adresa de e-mail si numarul de telefon, fix și/sau mobil).

Aceste date e posibil a fi folosite pentru a va trimite informatii despre noutatile privind activitatile, serviciile, promotiile si evenimentele noastre, prin intermediul e-mailului, telefonului sau a adresei postale, in scopul de a promova si imbunatati serviciile noastre, datele prelucrate conform regulamentului si consimtamantului dumneavoastra urmand a fi stocate si procesate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

In situatia acordarii consimtamantului dumneavoastra, va informam ca aveti posibilitatea de a reveni asupra acestei decizii in orice moment si totodata puteți solicita orice informatii suplimentare referioare la datele dumneavoastra, contactându-ne la adresa de email info@mystorage.ro.

Mentionam faptul ca ,pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiati de drepturi aditionale dupa cum urmeaza :

  • Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
  • Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
  • Dreptul la stergerea datelor – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti , in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul Dvs, vi-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
  • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.