ACORDUL DE UTILIZARE A SITE-ULUI

1. Site-ul mystorageshop.ro (denumit în continuare „Site-ul” sau „mystorageshop.ro”), conţinutul acestuia, inclusiv orice pagină componentă a acestuia şi interfaţa de acces la oricare dintre ofertele făcute  sint puse la dispozitie de  S.C. STORAGE DEPO SRL, Strada Vidului, nr. 9A, Floresti, jud. Cluj ,CUI: 34178330 , Registrul Comertului:J12/619/2015 T*: +40 371 33 70 60M*: +40 723 500 986 *linii telefonice cu tarif normal şi pot fi utilizate numai în conformitate cu condiţiile de acces şi utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenţie înainte de a utiliza .

2. Prevederile menţionate în continuare, respectiv condiţiile de utilizare a Site-ului de către orice persoană, constituie contractul (denumit în continuare „Contractul”) dintre S.C STORAGE DEPO SRL., având datele de identificare de mai sus, şi orice persoană care utilizează Site-ul (denumită în continuare „Utilizator”).

 3. Utilizarea acestui Site, respectiv acţionarea comenzilor de contractare a ofertelor presupune capacitatea legală necesară pentru legarea unor raporturi contractuale, astfel că utilizarea Site-ului (inclusiv acţionarea oricăror comenzi de contractare a ofertelor) constituie o declaraţie privind îndeplinirea următoarelor condiţii (i) împlinirea vârstei de 18 ani; (ii) inexistenţa unor circumstanţe care afectează capacitatea legală şi (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract. Dacă oricare dintre aceste condiţii nu este îndeplinită, trebuie să încetaţi imediat utilizarea Site-ului.

 4. Utilizarea de către orice persoană a oricăror funcţionalităţi din Site creează, automat şi fără altă formalitate, calitatea de Utilizator în sensul acestui Contract. Refuzul de a deveni Utilizator în sensul acestui Contract, presupune obligatoriu încetarea imediată a utilizării Site-ului.

 5. Clauzele din prezentul Contract se aplică tuturor secţiunilor din Site, iar în situaţia în care, în cadrul Site-ului, există condiţii de utilizare specifice anumitor secţiuni, respectivele condiţii de utilizare vor prevala faţă de clauzele acestui Contract care se suprapun unor clauze specifice din respectivele condiţii de utilizare.

 6. Pentru a asigura respectarea condiţiilor de acces şi utilizare a Site-ului, Utilizatorul se obligă să verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului condiţiile de utilizare a Site-ului. Utilizarea Site-ului după accesare, chiar şi în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza condiţiile de utilizare, reprezintă acordul explicit al Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiţii.

 

LIMITE DE ACCES ŞI UTILIZARE A SITE-ULUI

7. Utilizatorul va folosi pentru accesarea şi utilizarea Site-ului propriile sale echipamente, sisteme şi programe (PC, conexiune internet, browser etc.). Deşi detinatorul sitului a depus eforturi pentru asigurarea accesibilităţii şi utilizării interfeţei tehnice incluse în Site pentru accesarea/furnizarea prin internet („online”) a ofertei de bunuri si servicii, acesta nu răspunde  pentru compatibilitatea echipamentelor, sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfaţa tehnică inclusă în Site pentru accesarea/furnizarea online a ofertelor.

 

8. Utilizatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza în aplicaţii sau proiecte proprii sau ale unor terţi, nici intermedia sau înstrăina în nici un mod materialele (texte, imagini, secvenţe video sau audio etc.) publicate în Site, fără acordul prealabil scris al SC STORAGE DEPO SRL.

9. În utilizarea acestui Site şi/sau pentru contractarea ofertelor din Site sunteţi de acord să nu: (i) utilizaţi Site-ul pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanţ, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afişaţi, transmiteţi, publicaţi, distribuiţi sau difuzaţi materiale sau informaţii care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, indecente, ameninţătoare, abuzive, de hărţuire sau ilegale; (iii) afişaţi, transmiteţi, publicaţi, distribuiţi sau difuzaţi materiale sau informaţii care ar putea incita la discriminare, ură sau violenţă faţă de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naţionalitate sau în alt mod ilegal; (iv) ameninţaţi, abuzaţi, perturbaţi sau să încălcaţi în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizaţi orice informaţii sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marcă comercială sau alt drept de proprietate ale oricărei persoane; (vi) să încărcaţi fişiere care conţin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcţionarea calculatorului sau a proprietăţii altuia; (vii) colectaţi sau stocaţi informaţii personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faceţi reclamă sau să oferiţi cumpărarea sau vinderea de bunuri sau servicii în orice scop comercial, cu excepţia cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispoziţie de Site permite în mod specific astfel de comunicări şi numai pentru categoria de servicii şi/sau bunuri prevăzută explicit; (ix) vă prezentaţi ca având o altă identitate în scopul de a înşela ori induce în eroare alte persoane; (x) încălcaţi legile sau regulamentele în vigoare; (xi) accesaţi/utilizaţi Site-ul/ofertele în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Site-ul/contractarea ori derularea ofertelor sau care ar duce la interferenţa cu altă parte care utilizează şi beneficiază de Site/oferte; (xii) afişaţi, transmiteţi, publicaţi, distribuiţi sau să difuzaţi materiale sau informaţii pe care nu aveţi dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relaţii contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informaţii privilegiate sau informaţii confidenţiale dezvăluite în cursul raporturilor de muncă sau al executării unui acord de confidenţialitate; (xiii) alteraţi rezultatele de evaluare ori sistemul de evaluare a ofertanţilor/Utilizatorilor prin autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitivă a unui ofertant cu care aveţi relaţii de rudenie, de afiliere sau altele care presupun o decizie interesată; (xiv) încercaţi să obţineţi acces neautorizat la oricare dintre oferte, alte conturi, sisteme de computere sau reţele conectate la Site/oferte prin hacking, spargere de parola sau prin orice alte mijloace.

10. Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la Site a Utilizatorului şi/sau la suspendarea contului de utilizator, precum şi, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale sau penale. Aceleaşi prevederi se aplică şi tentativei.

ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

11. În cazul în care interfaţa tehnică vă solicită să va înscrieţi, respectiv să vă creaţi un cont, vi se va cere să finalizaţi procesul de înregistrare prin furnizarea unor informaţii şi înregistrarea unui nume de utilizator şi/sau alte informaţii pentru utilizarea interfeţei tehnice. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informaţiilor furnizate la înregistrare, precum şi pentru păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor transmise acestuia pentru achiziţionarea efectivă a produselor si serviciilor comercializate.

12. În nici un caz Sc Storage Depo SRL nu va fi răspunzător  pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente şi pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către dv. a datelor şi informaţiilor furnizate pentru achiziţionarea efectivă a produselor si serviciilor comercializate.

13. Înregistrarea Utilizatorului în vederea achiziţionării de produse si servicii poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informaţiile necesare solicitate, precum şi atunci când Utilizatorul are o situaţie care generează un conflict de interese incompatibil cu oferta furnizorului, cu securitatea Site-ului sau cu activitatea SC STORAGE DEPO SRL şi/sau a oricărei entităţi asociate cu acestea.

14. SC STORAGE DEPO SRL sau orice entitate asociată nu au nici o obligaţie de a monitoriza procesul de contractare a produselor si serviciilor propriu-zise, dar au dreptul de a revizui datele, informaţiile şi materialele postate în Site prin orice mijloc de comunicare şi de a îndepărta, discreţionar, orice fel de materiale sau date care încalcă condiţiile de acces şi utilizare ale Site-ului sau care este, în opinia lui, inacceptabil.

 

DATE CU CARACTER PERSONAL & CONFIDENŢIALITATE

15. Înregistrarea unui Utilizator în vederea contractării legale a ofertelor presupune furnizarea unor informaţii de bază privind persoana Utilizatorului. Mystorageshop.ro va menţine confidenţialitatea datelor transmise de aceştia pentru înregistrare şi nu le va face publice, exceptând cazurile prevăzute de lege şi în acest Contract.

16. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date SC STORAGE DEPO SRL este operator de date cu character personal şi are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Utilizatorul le furnizează despre sine. Scopul colectării datelor este: emiterea documentelor de plată, informarea Utilizatorului asupra stării comenzii şi livrarea către Utilizator a bunurilor si serviciilor comandate.

17. Utilizatorul nu este obligat să furnizeze aceste date, însă refuzul de a furniza datele va determina imposibilitatea efectuării comenzii. Potrivit Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de dreptul de a se adresa justiţiei. Aceste drepturi ale Utilizatorului pot fi exercitate prin informarea in scris a SC STORAGE DEPO SRL, expediata pe adresa societăţii.

18. În cazul în care vor fi furnizate date personale de către Utilizatori, mystorageshop.ro se obligă să păstreze confidenţialitatea respectivelor date colectate prin intermediul Site-ului, iar Utilizatorul este de acord în mod explicit ca datele furnizate să fie prelucrate de către SC STORAGE DEPO SRL, şi/sau folosite pentru livrarea efectivă a bunurilor si serviciilor către Utilizator şi/sau executarea prezentului Contract sau a celui de achiziţionare a bunurilor si serviciilor.

19. Prin utilizarea serviciilor de acces la interfaţa tehnică, Utilizatorul este de acord ca datele sale cu caracter personal, inclusiv cele de identificare (precum codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate), furnizate către SC STORAGE DEPO SRL să fie transmise curierilor pentru livrarea bunurilor şi prelucrate în scopuri legate de furnizarea serviciilor de comunicaţii în cadrul raporturilor stabilite între SC STORAGE DEPO SRL şi autorităţile competente şi/sau cu alte persoane sau instituţii pentru realizarea unui interes legitim, inclusiv pentru constituirea de baze de date şi utilizarea acestora în scopul prestării de servicii.

20. Prin utilizarea serviciilor oferite de SC STORAGE DEPO SRL , Utilizatorul îşi exprimă acordul ca acesta să beneficieze de comunicări directe legate de achiziţia bunurilor si serviciilor comercializate şi/sau de promovare a serviciilor/avantajelor oferite de SC STORAGE DEPO SRL  sau prin intermediul lui.

21. Utilizatorul beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-15 din Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI ALE UNOR TERŢE PĂRŢI

22. Mystorageshop.ro poate include legături (link-uri) către Site-uri ale unor terţe părţi care sunt controlate şi întreţinute de către alte persoane. Orice legătură către/la alte Site-uri nu este o aprobare a acestora şi declaraţi că sunteţi de acord că SC STORAGE DEPO SRL şi oricare dintre firmele asociate cu el, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, nu va fi ţinut răspunzător pentru conţinutul sau disponibilitatea oricăruia dintre respectivele site-uri.

 

DECLINAREA ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII

23. Utilizarea Site-ului se face în condiţiile prezente şi “CA ATARE”, respectiv “AŞA CUM ESTE DISPONIBIL”, fără nicio reprezentare sau aprobare şi fără vreo garanţie suplimentara decit cea legala, fie ea expresă sau implicită, exceptând reprezentările referitoare la plăţi făcute de Utilizator prin intermediul Site-ului.

24. SC STORAGE DEPO SRL şi entităţile asociate cu el, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora, nu vor fi răspunzători pentru nici o pierdere directă, indirectă sau aferentă şi pentru nici un fel de prejudicii (incluzând, fără a se limita la: pierderea afacerii sau oportunităţii, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgând din sau în legătură cu utilizarea Site-ului.

25. SC STORAGE DEPO SRL nu declară şi nu oferă nici o garanţie că Site-ul/ofertele de bunuri si servicii vor răspunde aşteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit sau că vor îndeplini anumite cerinţe şi nici că funcţionalitatea Site-ului va fi neîntreruptă sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că Site-ul, ofertele de bunuri si servicii sau serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruşi informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interacţionează direct sau indirect.

26. SC STORAGE DEPO SRL şi/sau entităţile asociate cu el îşi rezervă dreptul de a refuza sau de a elimina imagini sau texte postate în Site ori transmise prin mijloacele de comunicare şi/sau de utilizare a ofertelor.

 

REGULAMENT DESFASURARE PROMOTII

27. Promotiile din oferta www.mystorage.ro nu se cumuleaza in nici un fel decat in cazul in care este specificat termenul “extra reducere”, caz in care reducerea deja existenta aplicata unui produs se cumuleaza cu valoarea extra-reducerii noi.

28. In cazul plug-in-urilor de tip “tombola”, “ruleta”, “extragere” sau a promotiilor de tip “cupon” sau “voucher”, clientul/utilizatorul www.mystorage.ro poate folosi un numar de maxim 1(unu)  “cod de reducere”, “cupon”, “voucher” pentru fiecare comanda. Aceste reduceri nu se cumuleaza intre ele, in nici un fel.

 

DREPTURI DE AUTOR, PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

29. Aceste condiţii de utilizare sunt protejate de legile privind dreptul de autor şi nu pot fi utilizate de alte persoane sau entităţi de orice fel, prin modificare sau copiere, fără acordul prealabil şi scris al autorului.

30. Conținutul site-ului Mystorageshop.ro – imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software – este integral proprietatea SC STORAGE DEPO SRL  și a furnizorilor lor și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul proprietarului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

 

NULITĂŢI

31. Dacă oricare din clauzele acestui Contract va fi declarată de o instanţă competentă ca invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiţie) va fi înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor şi condiţiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii şi executorii. În cazul unei astfel de nulităţi, clauzele, termenii şi/sau condiţiile anulate vor fi înlocuiţi/înlocuite cu alţii/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii are efect juridic.

 

LEGEA APLICABILĂ & INSTANŢA DE JUDECATĂ

32. Acest Contract va fi guvernat de şi interpretat în conformitate cu legile din România, iar orice dispute sau litigii dintre părţi în legătură cu acesta vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Cluj-Napoca, România.

 

CONDITII DE LIVRARE SI EXPEDITIE

Termenul de livrare pentru produsele aflate pe stoc este de 1 – 3 zile.

MY STORAGE efectueaza livrarea pe intreg teritoriul Romaniei, prin modalitatea de livrare disponibila si afisata.

Detalii legate de livrare: +40 371 33 70 60 sau prin email pe adresa info@mystorageshop.ro

Adresa de livrare si facturare se va incarca automat la completarea comenzii online, dupa ce au fost introduse pentru prima in contul de pe site.

Costurile de livrare sunt calculate in functie de volumul fiecarui produs. Costurile difera in functie de distanta de la depozitul My Storage pana la adresa de destinatie, si de valoarea bunurilor comandate.

 

MODALITATI LIVRARE:

1)  Livrare prin flota MYSTORAGE

 TERMENI SI CONDITII GENERALE CU PRIVIRE LA LIVRAREA PRIN MIJLOACELE DE TRANSPORT MYSTORAGE

In orasul Cluj-Napoca si in satele si comunele invecinate, pe o raza de 20 km de la adresa depozitului, transportul este gratuit pana in fata la domicilu, clientul isi asigura transportul in incinta sau domiciliu.

Livrarea se face pana unde masina poate parca in conditii de siguranta

Soferul auto ajuta la descarcarea produselor din masina insa nu si la manipularea lor in interiorul cladirii.

Este recomandat sa fie persoane care sa ajute la transportul produselor de la masina MYSTORAGE pana in casa/curte/apartament

In situatia in care, la numerele de telefon lasate nu raspunde nimeni, nu ne asumam raspunderea pentru neplacerile cauzate de intarzieri, transportul va fi reprogramat.

Nu ne asumam raspunderea pentru intarzierile in livrarea marfurilor cauzate de forta majora (inundatii, cai de acces inzapezite, impracticabile). In acest caz, transportul se va reprograma.

2) Livrarea pe palet

Produsele voluminoase se livreaza clientului prin serviciu de transport pe palet, prin intermediu firmelor de logistica cu care My Storage are contract de colaborare semnat.

Marfa se ambaleaza corespunzator pentru a nu se deteriora pe perioada transportului.

3 ) Livrare prin Curier

Livrarea produselor se realizeaza si prin intermediul companiilor prestatoare de servicii de curierat cu care MYSTORAGE a incheiat un contract in acest sens. Livrarea are loc din depozitul online catre adresa mentionata in comanda, cu costul afisat inainte de finalizarea acesteia.

4)  RIDICAREA PRODUSELOR DIN DEPOZIT

MYSTORAGE va ofera si posibilitatea de a ridica produsul direct din depozit. Prin intermediul acestui serviciu puteti rezerva produsele in depozitul MYSTORAGE , achitand contravaloarea produselor inainte de a va deplasa la depozit. Aceasta optiune este valabila pentru produsele care se afla in stocul depozitului( si doriti sa le achizitionati online) .

La plasarea comenzii veti primi un email cu titlul “Comanda confirmata”. Dupa verificarea stocurilor si rezervarea produselor, veti primi un alt e-mail cu titlul “Produsele sunt pregatite pentru ridicare” prin care veti fi informat ca produsele sunt pregatite pentru ridicare.

Dupa primirea email-ului “Produsele sunt pregatite pentru ridicare” produsele vor fi rezervate in magazin timp de 24 de ore. Daca se doreste decalarea acestui termen, clientii sunt rugati sa trimita o solicitare pe adresa de email info@mystorageshop.ro  sau la telefon +40 371 33 70 60

 

COSTURILE DE TRANSPORT

Pot varia in functie de destinatie, de greutatea si marimea coletului. Tarifele produselor livrate prin firme de curierat  sunt stabilite de catre acestea  si pot fi achitate la DESTINATIE (de catre client) sau la EXPEDITIE (caz in care costurile de transport se vor adauga la valoarea facturii.

COMANDA

Clientul/Cumparatorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in cosul de cumparaturi, urmand a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres. Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un Bun si/sau un Serviciu este disponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Bun/Serviciu in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

Prin finalizarea Comenzii Cumparatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte ca Vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea Cumparatorului.

Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

1. Neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;

2. Invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de mystorageshop , in cazul platii online;

3. Datele furnizate de catre Client/Cumparator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

4. Cumparatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumparatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

– ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

5. In cazul in care Cumparatorul decide sa se retraga din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur

6. In cazul in care Clientul/Cumparatorul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au insotit produsul respectiv. In cazul in care Comanda este achitata, Vanzatorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii Vanzatorului de catre Cumparator asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:

a. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;

b. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;

7. Vanzatorul va putea amana rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vandute sau pana la primirea unei dovezi conform careia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa recupereze el insusi Bunurile (se va lua data cea mai recenta).

8. In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de catre Cumparator, nu poate fi livrat de catre Vanzator, acesta din urma va informa Clientul/Cumparatorul asupra acestui fapt si va returna in contul Cumparatorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vanzatorul a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care Cumparatorul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere a Contractului.

 

FACTURARE – PLATA

Preturile Bunurilor si Serviciilor afisate in cadrul site-ului www.mystorageshop.ro includ T.V.A. conform legislatiei in vigoare.Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii ce contine Bunuri si/sau Servicii vandute de mystorageshop precum şi pentru orice alte plati aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, prin adaugarea facturii in Contul Cumparatorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul sau.

 

ACEST SITE FOLOSESTE COOKIES

Sc STORAGE DEPO SRL foloseste diverse tehnologii (module de tip cookie) pentru a colecta, stoca si prelucra informatii atunci cand accesati acest site. Cookie (“browser cookie” sau “HTTP cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la internet (computer, telefon mobil, tableta etc.) si este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome). “Cookie”-urile nu contin programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului.