ACORDUL DE UTILIZARE A SITE-ULUI

1. Site-ul mystorageshop.ro (denumit în
continuare „Site-ul” sau „mystorageshop.ro”), conţinutul acestuia, inclusiv
orice pagină componentă a acestuia şi interfaţa de acces la oricare dintre
ofertele făcute  sint puse la dispozitie de  S.C. STORAGE DEPO SRL,
Strada Vidului, nr. 9A, Floresti, jud. Cluj ,CUI: 34178330 , Registrul
Comertului:J12/619/2015 T*: +40 371 33 70 60M*: +40 723 500 986 *linii
telefonice cu tarif normal şi pot fi utilizate numai în conformitate cu condiţiile
de acces şi utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenţie înainte de
a utiliza .

2. Prevederile menţionate în continuare,
respectiv condiţiile de utilizare a Site-ului de către orice persoană,
constituie contractul (denumit în continuare „Contractul”) dintre S.C STORAGE
DEPO SRL., având datele de identificare de mai sus, şi orice persoană care
utilizează Site-ul (denumită în continuare „Utilizator”).

 3. Utilizarea acestui Site, respectiv
acţionarea comenzilor de contractare a ofertelor presupune capacitatea legală
necesară pentru legarea unor raporturi contractuale, astfel că utilizarea
Site-ului (inclusiv acţionarea oricăror comenzi de contractare a ofertelor)
constituie o declaraţie privind îndeplinirea următoarelor condiţii (i) împlinirea
vârstei de 18 ani; (ii) inexistenţa unor circumstanţe care afectează
capacitatea legală şi (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest
Contract. Dacă oricare dintre aceste condiţii nu este îndeplinită, trebuie să
încetaţi imediat utilizarea Site-ului.

 4. Utilizarea de către orice persoană a
oricăror funcţionalităţi din Site creează, automat şi fără altă formalitate,
calitatea de Utilizator în sensul acestui Contract. Refuzul de a deveni
Utilizator în sensul acestui Contract, presupune obligatoriu încetarea imediată
a utilizării Site-ului.

 5. Clauzele din prezentul Contract se
aplică tuturor secţiunilor din Site, iar în situaţia în care, în cadrul
Site-ului, există condiţii de utilizare specifice anumitor secţiuni,
respectivele condiţii de utilizare vor prevala faţă de clauzele acestui
Contract care se suprapun unor clauze specifice din respectivele condiţii de
utilizare.

 6. Pentru a asigura respectarea
condiţiilor de acces şi utilizare a Site-ului, Utilizatorul se obligă să
verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului condiţiile de utilizare a
Site-ului. Utilizarea Site-ului după accesare, chiar şi în cazul omisiunii
Utilizatorului de a analiza condiţiile de utilizare, reprezintă acordul
explicit al Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiţii.

LIMITE DE ACCES ŞI UTILIZARE A SITE-ULUI

7. Utilizatorul va folosi pentru accesarea şi
utilizarea Site-ului propriile sale echipamente, sisteme şi programe (PC,
conexiune internet, browser etc.). Deşi detinatorul sitului a depus eforturi
pentru asigurarea accesibilităţii şi utilizării interfeţei tehnice incluse în
Site pentru accesarea/furnizarea prin internet („online”) a ofertei de bunuri
si servicii, acesta nu răspunde  pentru compatibilitatea echipamentelor,
sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfaţa tehnică inclusă
în Site pentru accesarea/furnizarea online a ofertelor.

8. Utilizatorul nu poate copia, publica,
descărca, transmite, vinde, utiliza în aplicaţii sau proiecte proprii sau ale
unor terţi, nici intermedia sau înstrăina în nici un mod materialele (texte,
imagini, secvenţe video sau audio etc.) publicate în Site, fără acordul
prealabil scris al SC STORAGE DEPO SRL.

9. În utilizarea acestui Site şi/sau pentru
contractarea ofertelor din Site sunteţi de acord să nu: (i) utilizaţi Site-ul
pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanţ, scheme piramidale sau orice
alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afişaţi, transmiteţi,
publicaţi, distribuiţi sau difuzaţi materiale sau informaţii care sunt defăimătoare,
ilegale, obscene, indecente, ameninţătoare, abuzive, de hărţuire sau ilegale;
(iii) afişaţi, transmiteţi, publicaţi, distribuiţi sau difuzaţi materiale sau
informaţii care ar putea incita la discriminare, ură sau violenţă faţă de orice
persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naţionalitate sau
în alt mod ilegal; (iv) ameninţaţi, abuzaţi, perturbaţi sau să încălcaţi în
orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor
persoane; (v) utilizaţi orice informaţii sau materiale în orice manieră care
încalcă un drept de autor, brevet, marcă comercială sau alt drept de
proprietate ale oricărei persoane; (vi) să încărcaţi fişiere care conţin un
virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcţionarea calculatorului
sau a proprietăţii altuia; (vii) colectaţi sau stocaţi informaţii personale
despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faceţi reclamă sau să
oferiţi cumpărarea sau vinderea de bunuri sau servicii în orice scop comercial,
cu excepţia cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispoziţie de Site
permite în mod specific astfel de comunicări şi numai pentru categoria de
servicii şi/sau bunuri prevăzută explicit; (ix) vă prezentaţi ca având o altă
identitate în scopul de a înşela ori induce în eroare alte persoane; (x)
încălcaţi legile sau regulamentele în vigoare; (xi) accesaţi/utilizaţi
Site-ul/ofertele în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta
Site-ul/contractarea ori derularea ofertelor sau care ar duce la interferenţa
cu altă parte care utilizează şi beneficiază de Site/oferte; (xii) afişaţi,
transmiteţi, publicaţi, distribuiţi sau să difuzaţi materiale sau informaţii pe
care nu aveţi dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori
unei relaţii contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informaţii
privilegiate sau informaţii confidenţiale dezvăluite în cursul raporturilor de
muncă sau al executării unui acord de confidenţialitate; (xiii) alteraţi
rezultatele de evaluare ori sistemul de evaluare a ofertanţilor/Utilizatorilor
prin autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitivă
a unui ofertant cu care aveţi relaţii de rudenie, de afiliere sau altele care
presupun o decizie interesată; (xiv) încercaţi să obţineţi acces neautorizat la
oricare dintre oferte, alte conturi, sisteme de computere sau reţele conectate
la Site/oferte prin hacking, spargere de parola sau prin orice alte mijloace.

10. Orice încălcare a acestor limitări poate
duce la blocarea accesului la Site a Utilizatorului şi/sau la suspendarea
contului de utilizator, precum şi, după caz, la sesizarea organelor în drept
pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale sau penale. Aceleaşi prevederi
se aplică şi tentativei.

ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

11. În cazul în care interfaţa tehnică vă
solicită să va înscrieţi, respectiv să vă creaţi un cont, vi se va cere să
finalizaţi procesul de înregistrare prin furnizarea unor informaţii şi
înregistrarea unui nume de utilizator şi/sau alte informaţii pentru utilizarea
interfeţei tehnice. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea
informaţiilor furnizate la înregistrare, precum şi pentru păstrarea
confidenţialităţii datelor şi informaţiilor transmise acestuia pentru
achiziţionarea efectivă a produselor si serviciilor comercializate.

12. În nici un caz Sc Storage Depo SRL nu va
fi răspunzător  pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte
aferente şi pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către
dv. a datelor şi informaţiilor furnizate pentru achiziţionarea efectivă a
produselor si serviciilor comercializate.

13. Înregistrarea Utilizatorului în vederea
achiziţionării de produse si servicii poate fi amânată sau refuzată atunci când
nu sunt furnizate informaţiile necesare solicitate, precum şi atunci când
Utilizatorul are o situaţie care generează un conflict de interese incompatibil
cu oferta furnizorului, cu securitatea Site-ului sau cu activitatea SC STORAGE
DEPO SRL şi/sau a oricărei entităţi asociate cu acestea.

14. SC STORAGE DEPO SRL sau orice entitate
asociată nu au nici o obligaţie de a monitoriza procesul de contractare a
produselor si serviciilor propriu-zise, dar au dreptul de a revizui datele,
informaţiile şi materialele postate în Site prin orice mijloc de comunicare şi
de a îndepărta, discreţionar, orice fel de materiale sau date care încalcă
condiţiile de acces şi utilizare ale Site-ului sau care este, în opinia lui,
inacceptabil.

DATE CU CARACTER PERSONAL &
CONFIDENŢIALITATE

15. Înregistrarea unui Utilizator în vederea
contractării legale a ofertelor presupune furnizarea unor informaţii de bază
privind persoana Utilizatorului. Mystorageshop.ro va menţine confidenţialitatea
datelor transmise de aceştia pentru înregistrare şi nu le va face publice,
exceptând cazurile prevăzute de lege şi în acest Contract.

16. În conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date SC STORAGE DEPO SRL este
operator de date cu character personal şi are obligaţia de a administra în
condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe
care Utilizatorul le furnizează despre sine. Scopul colectării datelor este:
emiterea documentelor de plată, informarea Utilizatorului asupra stării
comenzii şi livrarea către Utilizator a bunurilor si serviciilor comandate.

17. Utilizatorul nu este obligat să furnizeze
aceste date, însă refuzul de a furniza datele va determina imposibilitatea
efectuării comenzii. Potrivit Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de
dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, de dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale şi de dreptul de a se adresa justiţiei.
Aceste drepturi ale Utilizatorului pot fi exercitate prin informarea in scris a
SC STORAGE DEPO SRL, expediata pe adresa societăţii.

18. În cazul în care vor fi furnizate date
personale de către Utilizatori, mystorageshop.ro se obligă să păstreze
confidenţialitatea respectivelor date colectate prin intermediul Site-ului, iar
Utilizatorul este de acord în mod explicit ca datele furnizate să fie
prelucrate de către SC STORAGE DEPO SRL, şi/sau folosite pentru livrarea
efectivă a bunurilor si serviciilor către Utilizator şi/sau executarea
prezentului Contract sau a celui de achiziţionare a bunurilor si serviciilor.

19. Prin utilizarea serviciilor de acces la
interfaţa tehnică, Utilizatorul este de acord ca datele sale cu caracter
personal, inclusiv cele de identificare (precum codul numeric personal, seria
şi numărul actului de identitate), furnizate către SC STORAGE DEPO SRL să fie
transmise curierilor pentru livrarea bunurilor şi prelucrate în scopuri legate
de furnizarea serviciilor de comunicaţii în cadrul raporturilor stabilite între
SC STORAGE DEPO SRL şi autorităţile competente şi/sau cu alte persoane sau
instituţii pentru realizarea unui interes legitim, inclusiv pentru constituirea
de baze de date şi utilizarea acestora în scopul prestării de servicii.

20. Prin utilizarea serviciilor oferite de SC
STORAGE DEPO SRL , Utilizatorul îşi exprimă acordul ca acesta să beneficieze de
comunicări directe legate de achiziţia bunurilor si serviciilor comercializate
şi/sau de promovare a serviciilor/avantajelor oferite de SC STORAGE DEPO SRL
sau prin intermediul lui.

21. Utilizatorul beneficiază de drepturile
prevăzute de art. 12-15 din Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date.

LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI ALE UNOR TERŢE PĂRŢI

22. Mystorageshop.ro poate include legături
(link-uri) către Site-uri ale unor terţe părţi care sunt controlate şi
întreţinute de către alte persoane. Orice legătură către/la alte Site-uri nu
este o aprobare a acestora şi declaraţi că sunteţi de acord că SC STORAGE DEPO
SRL şi oricare dintre firmele asociate cu el, inclusiv orice angajat, director
sau administrator al lor, nu va fi ţinut răspunzător pentru conţinutul sau
disponibilitatea oricăruia dintre respectivele site-uri.

DECLINAREA ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII

23. Utilizarea Site-ului se face în
condiţiile prezente şi “CA ATARE”, respectiv “AŞA CUM ESTE DISPONIBIL”, fără
nicio reprezentare sau aprobare şi fără vreo garanţie suplimentara decit cea
legala, fie ea expresă sau implicită, exceptând reprezentările referitoare la
plăţi făcute de Utilizator prin intermediul Site-ului.

24. SC STORAGE DEPO SRL şi entităţile
asociate cu el, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora,
nu vor fi răspunzători pentru nici o pierdere directă, indirectă sau aferentă
şi pentru nici un fel de prejudicii (incluzând, fără a se limita la: pierderea
afacerii sau oportunităţii, pierderea de date, venituri sau profituri de orice
fel) decurgând din sau în legătură cu utilizarea Site-ului.

25. SC STORAGE DEPO SRL nu declară şi nu
oferă nici o garanţie că Site-ul/ofertele de bunuri si servicii vor răspunde
aşteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit sau că vor
îndeplini anumite cerinţe şi nici că funcţionalitatea Site-ului va fi
neîntreruptă sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că Site-ul,
ofertele de bunuri si servicii sau serverul care le face disponibile sunt
lipsite de viruşi informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele
cu care interacţionează direct sau indirect.

26. SC STORAGE DEPO SRL şi/sau entităţile
asociate cu el îşi rezervă dreptul de a refuza sau de a elimina imagini sau
texte postate în Site ori transmise prin mijloacele de comunicare şi/sau de
utilizare a ofertelor.

REGULAMENT DESFASURARE PROMOTII

27. Promotiile din oferta www.mystorage.ro nu
se cumuleaza in nici un fel decat in cazul in care este specificat termenul
“extra reducere”, caz in care reducerea deja existenta aplicata unui produs se
cumuleaza cu valoarea extra-reducerii noi.

28. In cazul plug-in-urilor de tip
“tombola”, “ruleta”, “extragere” sau a promotiilor de tip “cupon” sau
“voucher”, clientul/utilizatorul www.mystorage.ro poate folosi un numar de
maxim 1(unu)  “cod de reducere”, “cupon”,
“voucher” pentru fiecare comanda. Aceste reduceri nu se cumuleaza intre ele, in
nici un fel.

DREPTURI DE AUTOR, PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

29. Aceste condiţii de utilizare sunt
protejate de legile privind dreptul de autor şi nu pot fi utilizate de alte
persoane sau entităţi de orice fel, prin modificare sau copiere, fără acordul
prealabil şi scris al autorului.

30. Conținutul site-ului Mystorageshop.ro
– imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software – este integral
proprietatea SC STORAGE DEPO SRL  și a furnizorilor lor și este apărat de
Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea
intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul proprietarului a oricăror
elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

NULITĂŢI

31. Dacă oricare din clauzele acestui
Contract va fi declarată de o instanţă competentă ca invalidă, ilegală sau
inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiţie) va fi
înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor şi condiţiilor) vor rămâne în
vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii şi executorii. În
cazul unei astfel de nulităţi, clauzele, termenii şi/sau condiţiile anulate vor
fi înlocuiţi/înlocuite cu alţii/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile
lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii
are efect juridic.

LEGEA APLICABILĂ & INSTANŢA DE JUDECATĂ

32. Acest Contract va fi guvernat de şi
interpretat în conformitate cu legile din România, iar orice dispute sau
litigii dintre părţi în legătură cu acesta vor fi soluţionate de instanţele
judecătoreşti competente din Cluj-Napoca, România.

CONDITII DE LIVRARE SI EXPEDITIE

Termenul de livrare pentru produsele aflate
pe stoc este de 3 – 5 zile.

MY STORAGE efectueaza livrarea pe intreg
teritoriul Romaniei, prin modalitatea de livrare disponibila si afisata.

Detalii legate de livrare: +40 371 33 70 60 sau prin email pe adresa
info@mystorageshop.ro

Adresa de livrare si facturare se va incarca
automat la completarea comenzii online, dupa ce au fost introduse pentru prima
in contul de pe site.

Costurile de livrare sunt calculate in functie
de volumul fiecarui produs. Costurile difera in functie de distanta de la
depozitul My Storage pana la adresa de destinatie, si de valoarea bunurilor
comandate.

MODALITATI LIVRARE:

1)  Livrare prin flota MYSTORAGE

 TERMENI SI CONDITII GENERALE CU PRIVIRE LA
LIVRAREA PRIN MIJLOACELE DE TRANSPORT MYSTORAGE

In orasul Cluj-Napoca si in satele si
comunele invecinate, pe o raza de 20 km de la adresa depozitului, transportul
este gratuit pana in fata la domicilu, clientul isi asigura transportul in
incinta sau domiciliu.

Livrarea se face pana unde masina poate parca
in conditii de siguranta

Soferul auto ajuta la descarcarea produselor
din masina insa nu si la manipularea lor in interiorul cladirii.

Este recomandat sa fie persoane care sa ajute
la transportul produselor de la masina MYSTORAGE pana in
casa/curte/apartament

In situatia in care, la numerele de telefon
lasate nu raspunde nimeni, nu ne asumam raspunderea pentru neplacerile cauzate
de intarzieri, transportul va fi reprogramat.

Nu ne asumam raspunderea pentru intarzierile
in livrarea marfurilor cauzate de forta majora (inundatii, cai de acces
inzapezite, impracticabile). In acest caz, transportul se va reprograma.

2) Livrarea pe palet

Produsele voluminoase se livreaza clientului
prin serviciu de transport pe palet, prin intermediu firmelor de logistica cu
care My Storage are contract de colaborare semnat.

Marfa se ambaleaza corespunzator pentru a nu
se deteriora pe perioada transportului.

3 ) Livrare prin Curier

Livrarea produselor se realizeaza si prin
intermediul companiilor prestatoare de servicii de curierat cu care MYSTORAGE a
incheiat un contract in acest sens. Livrarea are loc din depozitul online catre
adresa mentionata in comanda, cu costul afisat inainte de finalizarea acesteia.

4)  RIDICAREA PRODUSELOR DIN DEPOZIT

MYSTORAGE va ofera si posibilitatea de a
ridica produsul direct din depozit. Prin intermediul acestui serviciu puteti
rezerva produsele in depozitul MYSTORAGE , achitand contravaloarea produselor
inainte de a va deplasa la depozit. Aceasta optiune este valabila pentru
produsele care se afla in stocul depozitului( si doriti sa le achizitionati
online) .

La plasarea comenzii veti primi un email cu
titlul „Comanda confirmata”. Dupa verificarea stocurilor si
rezervarea produselor, veti primi un alt e-mail cu titlul „Produsele sunt
pregatite pentru ridicare” prin care veti fi informat ca produsele sunt
pregatite pentru ridicare.

Dupa primirea email-ului „Produsele sunt
pregatite pentru ridicare” produsele vor fi rezervate in magazin timp de 24
de ore
. Daca se doreste decalarea acestui termen, clientii sunt rugati sa
trimita o solicitare pe adresa de email info@mystorageshop.ro  sau la telefon +40 371 33 70 60

COSTURILE DE TRANSPORT

Pot varia in functie de destinatie, de
greutatea si marimea coletului. Tarifele produselor livrate prin firme de
curierat  sunt stabilite de catre acestea  si pot fi achitate la
DESTINATIE (de catre client) sau la EXPEDITIE (caz in care costurile de
transport se vor adauga la valoarea facturii.

COMANDA

Clientul/Cumparatorul poate efectua Comenzi
pe Site, prin adaugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in cosul de
cumparaturi, urmand a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre
modalitatile indicate expres. Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un Bun
si/sau un Serviciu este disponibil pentru achizitie in masura in care exista
stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Bun/Serviciu in cosul de
cumparaturi, in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea
unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

Prin finalizarea Comenzii Cumparatorul
consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare,
sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul
consimte ca Vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil /
agreat de Vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea
Cumparatorului.

Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de
catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului,
fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca
vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele
cazuri:

1. Neacceptarea de catre banca emitenta a
cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;

2. Invalidarea tranzactiei de catre
procesatorul de carduri agreat de mystorageshop , in cazul platii online;

3. Datele furnizate de catre
Client/Cumparator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

4. Cumparatorul are dreptul sa se retraga din
Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, în
termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a
suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de
returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile
de la:

– ziua în care Cumparatorul intră în posesia
fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumparatorul comandă printr-o singură
comandă produse multiple care vor fi livrate separat

– ziua în care Cumparatorul intră în posesia
fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care
constă din mai multe loturi sau piese,

5. In cazul in care Cumparatorul decide sa se
retraga din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur

6. In cazul in care Clientul/Cumparatorul
solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din
contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au insotit produsul
respectiv. In cazul in care Comanda este achitata, Vanzatorul va rambursa suma
in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii Vanzatorului de catre
Cumparator asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata
dupa cum urmeaza:

a. pentru Comenzile achitate cu card online
->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;

b. pentru Comenzile achitate cu
Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;

7. Vanzatorul va putea amana rambursarea
sumei pana la primirea Bunurilor vandute sau pana la primirea unei dovezi
conform careia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa
recupereze el insusi Bunurile (se va lua data cea mai recenta).

8. In cazul in care un Bun si/sau Serviciu
comandat de catre Cumparator, nu poate fi livrat de catre Vanzator, acesta din
urma va informa Clientul/Cumparatorul asupra acestui fapt si va returna in
contul Cumparatorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de
maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vanzatorul a luat la cunostinta acest
fapt sau de la data la care Cumparatorul si-a exprimat in mod expres intentia
de reziliere a Contractului.

FACTURARE – PLATA

Preturile Bunurilor si Serviciilor afisate in
cadrul site-ului www.mystorageshop.ro includ T.V.A. conform legislatiei in
vigoare.Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in
fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile
si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate
informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura
aferenta Comenzii ce contine Bunuri si/sau Servicii vandute de mystorageshop
precum şi pentru orice alte plati aferente Comenzii, exclusiv in format
electronic, prin adaugarea facturii in Contul Cumparatorului sau prin posta
electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul sau.

ACEST SITE FOLOSESTE COOKIES

Sc STORAGE DEPO SRL foloseste diverse
tehnologii (module de tip cookie) pentru a colecta, stoca si prelucra
informatii atunci cand accesati acest site. Cookie („browser cookie”
sau „HTTP cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din
litere si numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la internet
(computer, telefon mobil, tableta etc.) si este instalat prin solicitara emisa
de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome).
„Cookie”-urile nu contin programe software, virusi sau spyware si nu
poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului.